• Welkom
  • Cursusaanbod
  • PRISMA voor CVRM

PRISMA voor CVRM

 

PRISMA voor patiënten met een hart- en vaatziekte (CVRM)

Wat is PRISMA?

PRISMA staat voor PRo-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement educatie en is een programma speciaal ontwikkeld voor mensen met (een verhoogd risico op) een hart- en vaatziekte, zoals hoge bloeddruk, angina pectoris, hartinfarct, herseninfarct en etalagebenen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die voldoende kennis over hart- en vaatziekten hebben en zelf aan de slag gaan om de behandeling te verbeteren, zich gezonder voelen en dat complicaties daadwerkelijk worden voorkomen.

Wat houdt de cursus in?

PRISMA is een cursus van totaal zeven uur die verdeeld over twee dagdelen wordt gegeven. De cursus wordt door een koppel van twee trainers gegeven die als hulpverleners werken binnen de Stichting Samenwerking Eerstelijn Prelude (SSEP): bijvoorbeeld een huisarts, praktijkverpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut of dietist. Zowel pas gediagnosticeerde als 'ervaren' patiënten met een (verhoogd risico op een) hart- en vaatziekte kunnen deelnemen. Een groep bestaat uit maximaal 10 patiënten en hun eventuele partners.

De onderwerpen zijn:

Dagdeel 1: mijn eigen verhaal; hart- en vaatziekten; de behandeling; controleren van de bloeddruk; voeding en gewicht); hoe sta ik er zelf voor op gebied van voeding en beweging.

Dagdeel 2: terugblik op deel 1; complicaties en risicofactoren; voeding (vetten); lichaamsbeweging; mijn actieplan; terugblik op de brandende vragen.

Data cursus 2020

GEEN
  
Supermarkt safari
 
Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich bij de doktersassistente van huisartsenpraktijk Prelude of uw apotheek aanmelden en een keuze maken uit de beschikbare cursusdata. U kunt zich ook aanmelden via het aanmeldformulier.

Kosten

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Wat gebeurt er na de cursus?

U gaat aan de slag met uw eigen actieplan. Afhankelijk wat de door u bepaalde doelen zijn, zullen de praktijkverpleegkundige, de apotheker, fysiotherapeut en/of de dietist u regelmatig vragen naar uw actieplan en waar nodig samen met u bekijken wat er nodig is om uw doelen te behalen.