Een afspraak maken

Vóór het maken van een afspraak adviseren wij u te kijken op Moetiknaardedokter.nl en op thuisarts.nl

Met de site 'Moetiknaardedokter' kunt u bepalen of u een afspraak moet maken of dat u uw klachten eerst zelf kunt behandelen. Op thuisarts.nl vindt u veel informatie en behandeladviezen over klachten, symptomen en ziekten. 

Online een afspraak maken

Maak uw afspraak snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net of de app MedGemak.
U kiest zelf met wie en wanneer. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda. Dat scheelt u veel wachttijd aan de telefoon.

U kunt, als u nog geen MijnGezondheid.net heeft, direct via de website een afspraak maken. Klik hier.

Per telefoon

Wij maken voor het telefoonverkeer gebruik van een algemeen nummer, 236300, met een keuzemenu:

  • spoed (optie 1)
  • afspraak annuleren (optie 2)
  • herhalingsrecepten aanvragen (optie 3)
  • uitslag opvragen (optie 4)
  • afspraak maken voor consult, visite of terugbellen en overige (optie 5)

Als u geen keuze maakt, krijgt u automatisch de assistente aan de lijn. Als het aantal wachtenden groot is, kunt u aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Op deze manier hoeft u niet lang te wachten.U kunt tussen 8.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 uur via het algemene nummer 236300 (optie 5) een afspraak maken bij uw huisarts, de assistente of de praktijkondersteuner.Op maandag- en woensdagavond is er van 17-20 uur een avondspreekuur.

Als u voor dezelfde dag een afspraak wilt maken is het van belang dat u zo vroeg mogelijk, maar in elk geval vóór 10.00 uur belt. Is uw eigen huisarts afwezig, of is het spreekuur vol, kunt u terecht bij een van de andere aanwezige artsen. Per consult van 15 miniuten kunt u één, of twee kleinere medische problemen bespreken. Heeft u meer tijd nodig, verzoeken wij u een dubbele afspraak te maken. Om er voor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, vraagt de assistente altijd naar de reden van de afspraak. Soms geeft de assistente u advies. In dat laatste geval wordt het advies altijd dezelfde dag door de huisarts beoordeeld.

Als u een afspraak heeft kunt u direct plaats nemen in de wachtkamer van uw huisarts. Op het scherm bij de ingang vindt u in welke wachtkamer u plaats kunt nemen.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent dient u minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen door te bellen naar 0172-236300 en te kiezen voor optie 2. Helaas komt het voor dat patiënten zonder bericht niet verschijnen op de afspraak. Medepatiënten moeten hierdoor onnodig lang wachten of kunnen geen afspraak krijgen. Om daar wat aan te doen, hanteren wij naar landelijke richtlijnen (LHV) het zogeheten wegblijftarief. Mocht er een bijzondere reden zijn dat u niet op de afspraak bent verschenen, kunt u dit bespreken met de huisarts. Als u een afspraak niet tijdig heeft afgezegd, ontvangt u een factuur van 25 euro voor één afspraak. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Terugbelspreekuur en beeldbellen

U kunt tussen 8.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 uur via 236300 (optie 5) de praktijk bellen met de vraag of de dokter u terugbelt. Als u voor 10 uur belt, krijgt u dezelfde dag antwoord mits uw arts aanwezig is en het terugbelspreekuur niet vol is. Het is ook mogeijk een beeldbelafspraak te maken. In eel gevallen is het prettiger als de dokter u op het scherm kan zien. Het terugbel- en beeldbelspreekuur is bestemd voor het doorgeven van uitslagen van verricht onderzoek of kleine medische klachten die in enkele minuten per telefoon afgehandeld kunnen worden; voor meer ingewikkelde en tijdrovende zaken kunt u beter een (dubbele) afspraak op het spreekuur maken. De assistente zal u vragen wat de reden van uw verzoek is en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. Zo weet de dokter waar het over gaat en kunnen uw gegevens alvast worden opgezocht. Vaak kan de assistente uw verzoek afhandelen en is uw vraag direct beantwoord. Als u dat wilt, zal de dokter u natuurlijk zelf bellen.

Huisbezoek

Als u om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u tussen 8.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 uur via het algemene nummer 236300 (optie 5) een visite aanvragen. Visites die voor 10 uur worden aangevraagd worden, na beoordeling door de huisarts van de noodzaak, in principe dezelfde dag afgelegd. De assistente zal vragen naar de reden van de visite en u vertellen rond welke tijd de huisarts bij u langs komt. Zo nodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen.

E-consult

U kunt ook via MijnGezondheid.net een vraag stellen en de resultaten van uw bloedonderzoek bekijken. U moet zich wel eerst aanmelden voor deze service. U vindt hier alles over MijnGezondheid.net.

Regel het online

Wij realiseren ons dat bovenstaande tijden niet voor iedereen even handig uitkomen. Als u meer flexibiliteit wilt, dan raden wij u MijnGezondheid.net aan. Dit is een online patiëntenportaal waarin u 24 uur per dag, zeven dagen per week uw dossier kunt inzien, herhaalreceptuur kunt bestellen, afspraken kunt maken en een e-consult kunt aanvragen. Klik hier voor meer informatie over MijnGezondheid.net. U kunt ook gebruik maken van de app MedGemak die u in de Appstore of GooglePlay kunt installeren.

Afspraak maken  Uw dossier online  Contact   Compliment   Suggestie of klacht