Assistentes

Wat doen ze?

De assistentes verzorgen uiteraard de eerste opvang van alle patiënten. Zij wijzen u de weg in onze HOED, begeleiden u, doen zelfstandig spreekuurtaken en nemen de telefoon aan om afspraken, recepten en dergelijke te regelen. Vaak krijgt u van onze doktersassistentes via de telefoon of aan de balie adviezen over verschillende aandoeningen, zoals diarree, verkoudheid, keelpijn, oorontsteking en kinderziekten. Zij maken daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overleggen met uw huisarts over hun contact met u. Bij het telefonisch contact met u streven zij er naar de gesprekken zo kort mogelijk te houden. Hierdoor kan de wachttijd tot een minimum beperkt blijven.

De assistente houdt ook zelfstandig spreekuur. U kunt voor de volgende zaken rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:

 • 24-uurs bloeddrukmeter aanleggen/afkoppelen
 • Audiometrie
 • Behandeling van wratten
 • Bloeddruk meten
 • Bloedsuikergehalte meten
 • CRP bepaling
 • ECG
 • Enkel tapen
 • Hartritmediagnostiek (event recorder)
 • Hb (ijzergehalte in bloed) meten
 • Injecties geven
 • Oren uitspuiten
 • Reisprik (reizigersadvisering)
 • Uitstrijkje maken in kader van bevolkingsonderzoek
 • Urine nakijken
 • Verbinden
 • Verwijderen van hechtingen
 • Visites aan huis
 • Wondverzorging
 • Zwangerschapstesten

Wie zijn het?